ENTEGRE ÇEVRE & İSG POLİTİKASI

 

Alba Plastik A.Ş. olarak; sürekli ve kalıcı başarının yönetim sistemlerinin uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi ile sağlanacağına inanıyoruz.

Bu nedenle,

 • Riskleri ve fırsatları etkin şekilde yöneterek tüm süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi,
 • İlgili taraf beklentilerini karşılamayı ve müşteri memnuniyetini arttırmayı,
 • Tüm faaliyetlerimizi ulusal ve uluslararası yasal şartlara uygun olarak yürütmeyi,
 • İSG ve Çevre bilincini başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza yaygınlaştırmayı,
 • Yönetim sistemlerinin performansını sürekli iyileştirmeyi,
 • İSG tehlikelerini dikkate alarak ve riskleri yöneterek sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı,
 • Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemeyi,
 • Çalışanlarımıza danışmayı ve katılımlarını sağlamayı,
 • Çevreyi korumayı, tüm faaliyetlerimizin çevre boyutunu dikkate alarak kirliliği kaynağında önlemeyi,
 • Atıklarımızı azaltıcı önlemler almayı, hammadde, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmayı,
 • Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda duyarlı olup tedbirler almayı,
 • Üretim sürecinde oluşan atıkları faydalı enerjiye çevirmeyi,
 • Sürekli gelişme felsefesini ve sistemlerini tüm süreçlerde Yönetim Sistemine uygun hale getireceğimizi ve etkinliğini sürekli iyileştireceğimizi, tüm personele özümseteceğimizi 

Taahhüt ediyoruz.

Yönetimimiz, yukarıda yazılan politikaların eksiksiz olarak uygulanması için gerekli olan tüm destek ve çabayı göstereceğini tüm müşterilerine taahhüt eder.

 

 

 

Akın LEVENT

Genel Müdür